top of page

Điều khoản và điều kiện

 

Các điều khoản và điều kiện

  1.  CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Chào mừng bạn đến với trang web của Jesseca M Smith Esthetic Education © (“JMSE Education”, “chúng tôi”, hoặc “chúng tôi”). Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào mà chúng kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”), chi phối quyền truy cập và sử dụng của bạn  http://www.jessecamsmith.com  bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua http://www.jessecamsmith.com và bất kỳ thiết bị di động, máy tính bảng hoặc ứng dụng nào khác giao diện với http://www.jessecamsmith.com (gọi chung là “Trang web”), cho dù với tư cách là khách hoặc người dùng đã đăng ký.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập, tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng mà bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, chỉnh sửa hoặc thay đổi Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào. Bạn phải xem lại Điều khoản sử dụng một cách thường xuyên để luôn cập nhật cho mình về bất kỳ thay đổi nào. Nội dung của Trang web có thể bị ngừng hoặc thay đổi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng và áp dụng cho tất cả các truy cập và sử dụng Trang web sau đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Bất kỳ thông tin ngày tháng nào được đưa vào Trang web chỉ hiện tại vào ngày xuất bản, và chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào trong việc cập nhật hoặc sửa đổi thông tin đó.

Trang web được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 13 tuổi trở lên và cư trú tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc sở hữu nào của Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để lập hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện đã nêu ở trên. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

2. ĐĂNG KÝ VÀ GIẤY PHÉP

JMSE Education cung cấp đăng ký cho các tổ chức và cá nhân để truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của nó, bao gồm cả việc giáo dục thường xuyên và sử dụng Ứng dụng của nó, Jesseca M Smith Esthetic Education App ©. Bằng cách mua một đăng ký, bạn đồng ý tuân theo tất cả các Điều khoản và Điều kiện ở đây và bất kỳ điều khoản nào khác được cung cấp tại thời điểm mua liên quan đến đăng ký đó. Nếu bạn là một tổ chức mua đăng ký nhóm cho nhân viên của bạn hoặc các đại diện khác, bạn có trách nhiệm đảm bảo họ cũng tuân thủ tất cả các Điều khoản và Điều kiện ở đây. Một tổ chức sẽ được coi là đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này nếu bất kỳ một trong những người dùng được ủy quyền của tổ chức đó được xác định là đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Mọi người dùng phải đăng ký tài khoản cá nhân của riêng mình để truy cập nội dung và tài liệu theo đăng ký tương ứng của bạn, cho dù được mua riêng lẻ hay thông qua đăng ký nhóm của tổ chức. Quản trị viên đăng ký của tổ chức chịu trách nhiệm thêm và xóa người dùng được ủy quyền khỏi tài khoản đăng ký của mình và đảm bảo rằng đăng ký của tổ chức bao gồm tất cả người dùng được ủy quyền.

Tất cả các đăng ký của người dùng cá nhân kéo dài trong khoảng thời gian đã chọn tại thời điểm mua và sẽ tự động gia hạn cho các điều khoản bổ sung có cùng thời hạn (nhưng không dưới một năm) trừ khi bị chấm dứt trong cài đặt tài khoản người dùng của bạn trước khi hết thời hạn hiện tại . Chúng tôi có quyền chấm dứt, vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc từ chối gia hạn đăng ký người dùng cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào khi bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Tự động gia hạn không áp dụng cho các hợp đồng giấy phép cấp doanh nghiệp hoặc cấp huyện.

3.  TRUY CẬP TRANG WEB VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi Trang web và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp trên Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ Trang web đối với người dùng, kể cả người dùng đã đăng ký, trừ khi họ mua đăng ký hiện hành.

Tên người dùng và mật khẩu của bạn là dành riêng cho bạn, và bạn đồng ý giữ bí mật và không cho phép người khác truy cập Trang web bằng thông tin đăng nhập của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ sự truy cập hoặc sử dụng trái phép nào vào tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn và thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức. Bạn nên đặc biệt thận trọng khi truy cập tài khoản của mình từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung để người khác không thể xem, lưu hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản người dùng nào nếu, theo quan điểm của chúng tôi, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng.

4.  GIÁ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Tất cả các mức giá, chiết khấu và khuyến mãi được đăng trên Trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá tính cho một sản phẩm, dịch vụ hoặc đăng ký sẽ là giá có hiệu lực tại thời điểm đặt hàng ban đầu hoặc đơn hàng gia hạn, giá này sẽ được nêu trong xác nhận đơn hàng của bạn. Thanh toán phải được nhận net 30 kể từ thời điểm xuất hóa đơn. . Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin thanh toán mà bạn cung cấp là chính xác và bạn có quyền thực hiện khoản thanh toán đó. Tất cả các khoản thanh toán cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ trên Trang web phải được thực hiện bằng Đô la Mỹ (USD).

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua đăng ký hoặc phí truy cập một lần. Là người dùng đăng ký dịch vụ đăng ký, bạn hiểu rằng các dịch vụ được cung cấp liên tục. Do đó, khi bạn đăng ký dịch vụ đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động được gia hạn và chúng tôi có quyền tự động tính phí tài khoản của bạn dựa trên chương trình đăng ký bạn đã chọn. Tự động gia hạn không áp dụng cho các hợp đồng giấy phép cấp doanh nghiệp hoặc cấp huyện.

5.  HOÀN LẠI VÀ CÁC KHOẢN ĐỔI

Chính sách hoàn tiền của JMSE Education thay đổi tùy theo sản phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào trên cơ sở cá nhân.

6.  SỰ TIN CẬY VỀ THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Trang web chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này không được bảo đảm. Bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào những thông tin như vậy đều hoàn toàn có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào vào các tài liệu đó của bạn hoặc bất kỳ khách truy cập nào khác vào Trang web, hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của Trang web.

Các quan điểm được chia sẻ bởi cá nhân người viết, tác giả khóa học và những người sáng tạo nội dung khác tại JMSE Education © không nhất thiết đại diện cho niềm tin hoặc chính sách chính thức của chính tổ chức đó.

7.  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng), thuộc sở hữu của AOEU, những người cấp phép của nó, hoặc các nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.

Điều khoản Sử dụng cho phép bạn sử dụng Trang web và một số nội dung của Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, trừ khi bạn mua một đăng ký cho phép rõ ràng việc sử dụng nội dung trong lớp học của bạn trong thời hạn đăng ký đó. Tài liệu trên Trang web hoặc có sẵn thông qua đăng ký của bạn có thể được sử dụng cho lớp học và cá nhân, và không phải để bán lại hoặc phân phối lại. Nếu bạn đang chia sẻ hoặc sửa đổi và chia sẻ tài liệu trang web trong một diễn đàn công khai, bạn phải ghi công bằng cách liên kết tới  jessecamsmithl.com

Khi hết hạn đăng ký hoặc mua bất kỳ, và do đó, giấy phép của bạn để sử dụng tài liệu JMSE Education ©, bạn phải hủy bất kỳ nội dung nào mà bạn đã lấy, chia sẻ, sửa đổi hoặc được giữ lại trong suốt quá trình đăng ký đó.

Bạn không được:

* Sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Trang web hoặc có sẵn theo đăng ký của bạn, trừ khi để sử dụng trong lớp học của riêng bạn. Bạn không được yêu cầu bất kỳ tài nguyên nào là của riêng mình, bán các phiên bản tài nguyên đã sửa đổi hoặc trình bày công khai các tài nguyên dưới dạng ý tưởng của riêng bạn.

* Sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ hình ảnh đồ họa nào tách biệt với văn bản kèm theo, trừ khi sử dụng trong lớp học của riêng bạn.

* Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác từ các bản sao của tài liệu từ trang web này hoặc được tìm thấy trong đăng ký của bạn.

Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web được chuyển giao cho bạn, và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu bởi JMSE Education ©. Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào không được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bất kỳ vi phạm nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của JMSE Education © hoặc người cấp phép của nó có thể khiến bạn phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự.

Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu trên Trang web (“Đóng góp của người dùng”), bạn cấp cho JMSE Education ©, các chi nhánh, người cấp phép và người tái cấp phép của JMSE Education quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại cho sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, biểu diễn, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung đó trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện nào. Bạn cấp cho JMSE Education ©, các chi nhánh, người cấp phép và người tái cấp phép của nó quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu chúng tôi chọn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn đăng; rằng nội dung là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm Điều khoản Sử dụng và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; và bạn sẽ bồi thường cho JMSE Education ©, các chi nhánh của nó và người tái cấp phép đối với tất cả các khiếu nại do nội dung bạn cung cấp. JMSE Education © có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. JMSE Education © không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.

số 8.  TRADEMARKS

Tên của TheJesseca M Smith Esthetic Education © (JMSE Education ©), logo JMSE Education © và tất cả các tên, biểu trưng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu đều là thương hiệu của JMSE Education © hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của nó. Tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu trên Trang web là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Nếu tên JMSE Education ©, biểu trưng JMSE Education © hoặc bất kỳ tên, biểu trưng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế hoặc khẩu hiệu liên quan nào được sử dụng bên ngoài nguồn gốc, bạn phải trích dẫn trang chủ của JMSE Education © hoặc liên kết trở lại JMSE Giáo dục © trang chủ hoặc nguồn gốc.

9.  GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

TRONG MỌI SỰ KIỆN, AOEU, NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NÓ HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA HỌ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN HOẶC GIÁM ĐỐC HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI BẤT KỲ LOẠI NÀO, THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO, PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ SỐ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HẬU QUẢ HOẶC BAO GỒM GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BỆNH THƯƠNG CÁ NHÂN, ĐAU VÀ KHÓ CHỊU, CẢM XÚC CẢM XÚC, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHỐNG THẤM, MẤT SỬ DỤNG, MẤT HÀNG HÓA, MẤT DỮ LIỆU VÀ CÒN LẠI DO TÚI (BAO GỒM) GIẤY PHÉP HỢP ĐỒNG HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU CÓ THỂ TỪ CHỐI. VIỆC BẮT ĐẦU KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

10.  SỰ BỒI THƯỜNG

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Nhà cung cấp và Học khu sẽ đồng ý bồi thường cho nhau, có nghĩa là cả hai bên, các chi nhánh, người cấp phép, người tái cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép của họ, nhà cung cấp, người kế thừa và chuyển nhượng từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, phần thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, các Đóng góp của Người dùng của bạn, bất kỳ việc sử dụng nào đối với nội dung, dịch vụ và sản phẩm của Trang web ngoài những gì được cho phép rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web.

11.  LUẬT CHÍNH QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web và Điều khoản sử dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ đó hoặc liên quan đến trang web đó (trong mỗi trường hợp, bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng), sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật nội bộ của Quốc gia của Texas mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sự lựa chọn hoặc xung đột nào của điều khoản hoặc quy tắc luật (cho dù của Bang Iowa hay bất kỳ cơ quan tài phán nào khác). Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web hoặc Điều khoản Sử dụng sẽ được tiến hành riêng tại các tòa án liên bang của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Bang Texas ở Hạt Hays. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đối với việc thực hiện quyền tài phán đối với bạn bởi các tòa án như vậy và địa điểm tại các tòa án đó.

12.  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web đều tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với tất cả các hành động do chúng tôi thực hiện đối với thông tin của bạn tuân theo  Chính sách quyền riêng tư .

13.  DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Trang web này được vận hành bởi Jesseca M Smith Esthetic Education © 15401 RR 12 suite 110-bWimberley, TX 78676

Tất cả các thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền phải được gửi đến đại lý bản quyền được chỉ định trong Chính sách bản quyền của chúng tôi theo cách thức và phương tiện được nêu trong đó.

Tất cả các phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến Trang web phải được chuyển đến: jessecasmithesthetic@gmail.com

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Jesseca M Smith Esthetic Education © 

Pink Gradient

Thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối ("Thỏa thuận")

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 7 năm 2021

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này trước khi nhấp vào nút "Tôi Đồng ý", tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng Hướng dẫn Tài nguyên Thẩm mỹ.

Giải thích và Định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Đối với các mục đích của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này:

Thỏa thuận có nghĩa là Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Ứng dụng.

Ứng dụng có nghĩa là chương trình phần mềm do Công ty cung cấp được Bạn tải xuống thông qua tài khoản của Cửa hàng ứng dụng vào Thiết bị, có tên là Ứng dụng hướng dẫn tài nguyên thẩm mỹ

Cửa hàng Ứng dụng có nghĩa là dịch vụ phân phối kỹ thuật số được điều hành và phát triển bởi Apple Inc. (Apple App Store) hoặc Google Inc. (Cửa hàng Google Play) mà Ứng dụng đã được tải xuống Thiết bị của bạn.

Công ty (được gọi là "Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" trong Thỏa thuận này) đề cập đến Jesseca M Smith Esthetic Education, 15401 RR 12 Unit 100.

Nội dung đề cập đến nội dung như văn bản, hình ảnh hoặc thông tin khác có thể được đăng, tải lên, liên kết đến hoặc cung cấp bởi Bạn, bất kể hình thức của nội dung đó.

Quốc gia đề cập đến: Texas, Hoa Kỳ

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Ứng dụng như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

Chia sẻ trong gia đình / Nhóm gia đình cho phép Bạn chia sẻ các ứng dụng đã tải xuống qua Cửa hàng ứng dụng với các thành viên khác trong gia đình bằng cách cho phép họ xem và tải các Ứng dụng đủ điều kiện của nhau xuống các Thiết bị được liên kết của họ.

Dịch vụ của bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các dịch vụ sản phẩm khác) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Ứng dụng.

Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc công ty, hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, nếu có.

Nhìn nhận

Bằng cách nhấp vào nút "Tôi Đồng ý", tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, không nhấp vào nút "Tôi Đồng ý", không tải xuống hoặc không sử dụng Ứng dụng.

Thỏa thuận này là tài liệu pháp lý giữa Bạn và Công ty và nó điều chỉnh việc bạn sử dụng Ứng dụng mà Công ty cung cấp cho Bạn.

Thỏa thuận này chỉ dành cho Bạn và Công ty chứ không phải với Cửa hàng Ứng dụng. Do đó, Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng và nội dung của nó. Mặc dù Kho ứng dụng không phải là một bên của Thỏa thuận này, nhưng nó có quyền thực thi nó đối với Bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng.

Vì Ứng dụng có thể được truy cập và sử dụng bởi những người dùng khác, chẳng hạn như Chia sẻ gia đình / Nhóm gia đình hoặc mua số lượng lớn, việc sử dụng Ứng dụng của những người dùng đó rõ ràng tuân theo Thỏa thuận này.

Ứng dụng được Công ty cấp phép, không bán, cho Bạn để sử dụng theo đúng các điều khoản của Thỏa thuận này.

Giấy phép

Phạm vi của Giấy phép

Công ty cấp cho Bạn giấy phép có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng theo đúng các điều khoản của Thỏa thuận này.

Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng dụng trên một Thiết bị mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát và khi được các điều khoản và điều kiện của Cửa hàng Ứng dụng cho phép.

Giấy phép được Công ty cấp cho Bạn chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn theo đúng các điều khoản của Thỏa thuận này.

Sở hữu trí tuệ

Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác, và sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của Công ty.

Công ty sẽ không có nghĩa vụ bồi thường hoặc bảo vệ Bạn đối với bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến Ứng dụng. Để kéo dài thời hạn, Công ty được yêu cầu bồi thường theo luật hiện hành, Công ty, chứ không phải Cửa hàng ứng dụng, sẽ tự chịu trách nhiệm về việc điều tra, bào chữa, giải quyết và hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào rằng Ứng dụng hoặc việc bạn sử dụng nó vi phạm bất kỳ bên thứ ba nào quyền sở hữu trí tuệ.

Các sửa đổi đối với ứng dụng

Công ty có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà Công ty kết nối, có hoặc không có thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Bạn.

Cập nhật ứng dụng

Đôi khi, Công ty có thể cung cấp các cải tiến hoặc cải tiến đối với các tính năng / chức năng của Ứng dụng, có thể bao gồm các bản vá, sửa lỗi, cập nhật, nâng cấp và các sửa đổi khác.

Các bản cập nhật có thể sửa đổi hoặc xóa một số tính năng và / hoặc chức năng nhất định của Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ (i) cung cấp bất kỳ Bản cập nhật nào, hoặc (ii) tiếp tục cung cấp hoặc kích hoạt bất kỳ tính năng và / hoặc chức năng cụ thể nào của Ứng dụng cho Bạn.

Bạn đồng ý thêm rằng tất cả các cập nhật hoặc bất kỳ sửa đổi nào khác sẽ (i) được coi là một phần không thể tách rời của Ứng dụng và (ii) tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Bảo trì và hỗ trợ

Công ty không cung cấp bất kỳ bảo trì hoặc hỗ trợ nào cho việc tải xuống và sử dụng Ứng dụng. Trong phạm vi mà luật hiện hành yêu cầu bất kỳ bảo trì hoặc hỗ trợ nào, Công ty, chứ không phải Cửa hàng ứng dụng, sẽ có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ bảo trì hoặc hỗ trợ nào như vậy.

Dịch vụ của bên thứ ba

Ứng dụng có thể hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung của bên thứ ba (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các dịch vụ sản phẩm khác) hoặc cung cấp liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm cả tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, hợp lệ, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, tính trung thực, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của chúng. Công ty không chịu và sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đối với bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào.

Bạn phải tuân thủ các Điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng. Dịch vụ của bên thứ ba và các liên kết tới đó chỉ được cung cấp như một sự thuận tiện cho Bạn và Bạn truy cập và sử dụng chúng hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo các Điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

Thời hạn và Chấm dứt

Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Bạn hoặc Công ty chấm dứt. Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do gì, đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này có hoặc không có thông báo trước.

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức, mà không cần thông báo trước từ Công ty, trong trường hợp bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Bạn cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách xóa Ứng dụng và tất cả các bản sao của Ứng dụng khỏi Thiết bị của bạn hoặc khỏi máy tính của bạn.

Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Bạn sẽ ngừng mọi việc sử dụng Ứng dụng và xóa tất cả các bản sao của Ứng dụng khỏi Thiết bị của bạn.

Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của Công ty theo pháp luật hoặc công bằng trong trường hợp Bạn (trong thời hạn của Thỏa thuận này) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn theo Thỏa thuận hiện tại.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Công ty và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cán bộ, nhân viên, đại lý, đối tác và người cấp phép (nếu có) vô hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do hoặc phát sinh từ: (a) sử dụng Ứng dụng; (b) vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào; hoặc (c) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Không có bảo đảm

Ứng dụng được cung cấp cho Bạn ở trạng thái "NGUYÊN TRẠNG" và "HIỆN CÓ" và với tất cả các lỗi và khuyết tật mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Công ty, nhân danh chính mình và thay mặt cho các chi nhánh của mình cũng như các nhà cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Ứng dụng, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công ty không cung cấp bảo hành hoặc cam kết nào và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Ứng dụng sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, Công ty cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính khả dụng của Ứng dụng, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) rằng Ứng dụng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Ứng dụng; hoặc (iv) rằng Ứng dụng, máy chủ, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, timebombs hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn quy định trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành. Trong phạm vi bất kỳ bảo hành nào tồn tại theo luật mà không thể từ chối, Công ty, không phải Cửa hàng Ứng dụng, sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo hành đó.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất chấp mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn cho tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn trong số tiền Bạn thực trả cho Ứng dụng hoặc thông qua Ứng dụng hoặc 100 USD nếu Bạn chưa mua bất kỳ thứ gì qua Ứng dụng.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, vì lý do gián đoạn kinh doanh, về thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng, phần mềm của bên thứ ba và / hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Ứng dụng, hoặc nếu không liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

Một số tiểu bang / khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho Bạn.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Cửa hàng ứng dụng, các công ty con và chi nhánh của nó cũng như người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả đặc biệt hoặc mẫu mực nào mà Bạn có thể phải gánh chịu, bao gồm bất kỳ mất mát dữ liệu nào, cho dù Cửa hàng Ứng dụng hoặc các đại diện của nó đã được thông báo hay chưa hoặc nên biết về khả năng phát sinh bất kỳ tổn thất nào như vậy.

Hiệu lực từng phần và Từ bỏ

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ cao nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên để thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không cấu thành sự từ bỏ của bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Tuyên bố về Sản phẩm

Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến Ứng dụng. Trong phạm vi Bạn có bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng, Công ty, không phải Cửa hàng ứng dụng, chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào như vậy, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) bất kỳ khiếu nại nào về trách nhiệm sản phẩm ; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) bất kỳ khiếu nại nào phát sinh theo quy định bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật pháp tương tự.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) Bạn không sống ở quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố" và (ii) Bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ.

Các thay đổi đối với Thỏa thuận này

Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi trọng yếu sẽ được xác định theo quyết định riêng của Công ty.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng sau khi bất kỳ bản sửa đổi nào có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, Bạn không còn được phép sử dụng Ứng dụng.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, không bao gồm các quy tắc xung đột luật, sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đây và đương thời giữa Bạn và Công ty.

Bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng khi Bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ khác của Công ty, mà Công ty sẽ cung cấp cho Bạn tại thời điểm sử dụng hoặc mua hàng đó.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi:

Qua email: [email được bảo vệ]

bottom of page