top of page

- Chăm sóc da mặt và chăm sóc da tốt nhất

- Trang điểm vĩnh viễn tốt nhất

- Chuyên gia giáo dục và thẩm mỹ được cấp phép

- Ứng dụng Hướng dẫn Tài nguyên Chuyên gia Thẩm mỹ

- Giáo dục thường xuyên cho các chuyên gia thẩm mỹ

- Tiện ích mở rộng lông mi tốt nhất

- Vòng quấn cơ thể Far Infared

- Microblading tốt nhất

- Gói Đám cưới

- Tiệc Spa

- Best Day Spa Wimberley, TX / Jesseca M Smith Esthetic / Sunfree Tans & Wax Bar

15401 Đường Ranch 12,  # 110 b, Wimberley, TX 78676

gọi 512-626-3084

Welcome

mis·​sion | \ ˈmi-shən

A STRONGLY FELT AIM, AMBITION, OR CALLING

 


Discover MISSION Day Spa,
a luxury cornerstone at the Junction of beautiful Wimberley, since 2022. Specializing in advanced facials, ayurvedic, natural and sensitive skincare, massage & relaxation.

512-522-6467

Missionlogo_edited.png

Hill Country Luxury Day Spa

day spa

facials

microdermabrasion

massage

best facials

mission day spa

oncology facials

sensitive skin care

hylunia

hale & hush

bottom of page